Vi genomför utredningar och stöduppdrag gällande barns behov och föräldrars omsorgsförmåga. Med barnet i fokus, respekt, hjärta och omtanke om hela familjen utformar vi vistelsen. Under placeringen strävar vi efter att tillmötesgå familjens behov och önskningar så långt det är möjligt. För att familjen ska få rätt insats/stöd vill vi se så mycket som möjligt av hur det fungerar i vardagen. Med gemensamhetsytor såsom kök och vardagsrum ges förutsättningar till att se familjen i olika vardagliga situationer. Personalen planerar tillsammans med familjerna för gemensamma utflykter och aktiviteter.

Om oss: Efter många års samlad yrkeserfarenhet som familjebehandlare har vi tillsammans öppnat Jämtlands HVB. Utifrån våra erfarenheter tror vi på en nära, öppen och ständigt pågående dialog med barn och föräldrar, för att få ut så mycket som möjligt av vistelsen/placeringen. Förutsättningarna för detta ökar med ett familjearbete i mindre skala. Här kan vi ta emot tre familjer.

Med en liten personalgrupp ges möjlighet till en nära kommunikation. Detta ökar förutsättningarna för en vistelse där man kan bygga tillitsfulla relationer.

Våra rum: Vi kan ta emot tre familjer, sammanlagt nio personer. Familjerna får var sitt sovrum och eget badrum. Gemensamhetsytor såsom kök och vardagsrum delas av alla. De tre sovrummen är i tre olika storlekar, det minsta passar bäst för en förälder med ett barn och det största för den större familjen. Det finns även en stor och trevlig gård där barn och familjer kan leka och umgås.